V podvečer 2. června 2023 jsme se i my zapojili do celostátní akce Noc kostelů, která nabízí možnost v noční atmosféře navštívit nejen kostely a modlitebny, ale také prostory klášterů, rajské dvory, krypty, věže, kůry a další běžně nepřístupná místa. Ve všech těchto prostorách je pro návštěvníky připraven bohatý program a nám bylo ctí, že jsme také byli osloveni se do této krásné akce zapojit. V kostele sv. Kateřiny Sienské hráli především naši žáci varhanního oddělení, zapojili se také klavíristé, žáci hrající na žesťové nástroje a žákyně pěveckého oddělení. Bylo nám ctí být součástí tohoto krásného svátečního večera.

Menu