25. 5. 2023 – Duchovní koncert

Hned druhý den po ZUŠ OPEN jsme se přestěhovali do – pro nás – svátečního prostředí, kdy jsme uspořádali ve čtvrtek 25. května 2023 Duchovní koncert v kostele sv. Kateřiny Sienské. Tyto koncerty duchovní hudby se již pomalu stávají tradicí, kterou založila paní učitelka Marie Bazalová, která u nás před pěti lety začala vyučovat studijní zaměření hru na varhany. A naši žáčci vždy dvakrát ročně – jednou před Vánoci – předvedou na opravdových kostelních varhanách, co se naučili. Varhaníci k sobě přizvali také žáky klavírního oddělení p. učitelky Katrin Dvořákové a už i ti se pomalu ke klavíru učí hrát na varhany. Na tomto koncertě kromě nich vystoupili také žáci žesťového oddělení pana učitele Petra Vohosky, kytarového oddělení paní učitelky Martiny Tesařové, houslista paní učitelky Kláry Kalčíkové a také žáci ZUŠ Třešť Telč paní učitelky Jitky Svobodové a Anny Kolaříkové. Velmi nás těší, že náš koncert navštívil také náš pan farář Martin Mokrý a pronesl krásná slova na začátku koncert. Byl to pro nás velmi sváteční podvečer.

Menu