22. března a 11. dubna 2024 – Černobylské dívky jako možnost výuky dějepisu

Poněkud temnější stránku dějin, černobylskou havárii, si žáci LDO se svou paní učitelkou Pavlou Houdkovou vybrali jako téma pro zpracování své divadelní inscenace. Po několikahodinových diskuzích a zkoumání tématu se dostali k románu Černobylské dívky autorky Anne Blankmanové, který se stal námětem jejich představení. Žáci během třiceti minut nastíní události, život a těžkosti osmdesátých let dvacátého století v Sovětském svazu. A protože toto téma má svůj potenciál i pro výuku dějepisu na druhém stupni ZŠ, pozvali jsme spolužáky našich „herců“ (tedy asi šest tříd ZŠ), kteří s námi během dvou dopolední toto téma zkoumali. Žáci LDO nejprve své představení zahráli a poté si diváky rozdělili do skupin, ve kterých si o příběhu povídali. Každá skupina si následně vybrala jednu, pro ni zajímavou, dramatickou situaci z představení a tu zpracovala do tří živých obrazů. Jednoduše řečeno, dvě dopoledne (třetí nás ještě čeká v květnu) plná odkrývání historických událostí, divadelních principů i lektorských zkušeností.

Menu