Tak jako každý rok, i letos jsme se zúčastnili této krásné akce, Noci kostelů, kdy bývají ve městech otevřeny kostely a duchovní místa všem spoluobčanům. K této noci jsme přispěli duchovním koncertem žáků a učitelů naší školy v kostele Sv. Kateřiny Sienské. Návštěvníci koncertu si mohli poslechnout starou muziku v podání akordeonistů, klavíristů, houslistů, kytaristů, zpěváků, žáků hrajících na elektronické klávesové nástroje a žesťové nástroje. Děkujeme našemu panu faráři za pozvání k této akci, vždy si s radostí v krásných prostorách našich kostelů zahrajeme. Děkujeme opět našim pedagogům za přípravu žáků.

Menu