31. 5. 2019 ZUŠ Open, III. ročník celonárodního happeningu základních uměleckých škol na veřejném prostoru

Tak jako v předešlých letech, i letos jsme se zúčastnili ve spolupráci s Městem Třešť celonárodního happeningu základních uměleckých škol na veřejném prostoru. Pro páteční odpoledne jsme vybrali dvě místa. Žáci tanečního oboru, žáci akordeonového, dechového a kytarového oddělení se prezentovali od 13:30 do 17:00 v prostorách před kinem Máj a žáci smyčcového, klavírního a žesťového oddělení venku před kostelem Sv. Kateřiny Sienské od 14:00 do 16:00 hodin. Zde také měli svou výtvarnou dílnu žáci výtvarného oboru. Počasí nám přálo, i když jsme měli trochu strach z deště. Nakonec slunce svítilo celé odpoledne a věříme, že si muziku v podání našich žáků kolemjdoucí užili. Rádi bychom poděkovali našemu panu starostovi Ing. Vladislavu Hynkovi za krásná úvodní slova a zaměstnancům Odboru kultury Třešť a Kulturního domu Třešť za skvělou spolupráci, pomoc a podporu. Velmi si jí vážíme. V příštím roce se ZUŠ Open bude konat 15. 5. 2020, je to náhodou den, kdy také oslavíme 75. výročí založení naší školy v Třešti. Na tento den již máme naplánovaný Slavnostní koncert v Kulturním domě Třešť, kde se představí nejen žáci všech oborů naší školy, ale také bývalí absolventi. Již nyní jste na tento koncert srdečně zváni.

Menu