V týdnu od 22. do 26. května 2023 probíhal po celé republice celostátní happening základních uměleckých škol ZUŠ OPEN, kdy ZUŠky, které se do tohoto projektu zapojí, vystupují především ve venkovních, netradičních prostorech, aby o sobě „daly více vědět“. My jsme se do této akce také zapojili, a to ve středu 24. května 2023, kdy jsme se přestěhovali před kino Máj a celé odpoledne jsme hráli nejen rodičům, ale také kolemjdoucím. Hráli jsme od půl druhé do večera do sedmi a diváků jsme měli spoustu, za což jsme moc rádi! Této akce se zúčastnili téměř všichni učitelé hudebního, tanečního a literárně-dramatického oboru, vystoupili nejen žáčci se svým sólovým programem, ale také soubory naší školy. Přestože počasí nebylo ideální, ač nepršelo, tak bylo chladno, my jsme přesto z této akce měli velkou radost, neboť nám všichni diváci fandili. Děkujeme Vám!

Menu