26. 5. 2022 – Duchovní koncert, absolventský

Nádherný večer jsme prožili dne 26.5.2022 v kostele sv. Kateřiny Sienské s naším varhanním oddělením. Studijní zaměření je nejmladší zaměření, které lze u nás ve škole studovat. Hru na varhany u nás vyučuje výborná paní učitelka Marie Bazalová a právě na 26. 5. 2022 připadl ten slavnostní okamžik, kdy úspěšně svou absolventskou zkoušku složil historicky první absolvent Hry na varhany Mikuláš Zach. A kde jinde by bylo příhodnější místo a nástroj než přímo na nádherných zrekonstruovaných varhanách kostela s. Kateřiny Sienské u nás ve městě. Děkujeme tímto i Městu Třešť za poskytnutí těchto krásných prostor. Paní učitelka Bazalová doplnila vystoupení svých varhanních svěřenců vystoupeními žáků ostatních kolegů, a tak jsme si mohli vyslechnout nejen impozantní známé melodie skladeb hraných na varhany, ale programy doplnily i housle, trubka a zpěv. Koncert se mimořádně vydařil a my všem účinkujícím gratulujeme.

Menu