26. a 27. září 2023 – Zahajovací koncerty v nové ZUŠ

S velkou radostí jsme se v posledním týdnu letošního června přestěhovali do nově opravené školy na náměstí a koncem září jsme k této výjimečné události v životě naší školy uspořádali zahajovací koncerty. První koncert v úterý 26. září 2023 jsme věnovali rodičům a příznivcům školy a druhý koncert ve středu 27. září 2023 zřizovateli a firmám, které se na rekonstrukci školy podílely, a spolupracujícím organizacím a ostatním školám. Na koncertech se představili žáci akordeonového orchestru Měchband ZUŠ Třešť a Telč, žáci kytarového kvarteta, smyčcového souboru, dechového souboru, pěveckého sboru, poslechli jsme si žáka na varhany, žáky klavírního oddělení, své malé představení zahráli žáci literárně-dramatického oboru a zatančily také dívky tanečního oboru. Pro hosty obou koncertů žáci výtvarného oboru připravili malý dárek v podobě magnetky s logem a poděkováním naší školy. Na první koncert se přišlo podívat asi 120 diváků, což je více než je kapacita sálu v nové škole a bylo to vlastně poprvé, kdy si rodiče nemohli všichni sednout. Bylo to opravdu zcela výjimečně, neboť ostatní koncerty pořádáme tak, aby každý „svoji židli“ měl. Z tohoto důvodu budeme letos pořádat Vánoční koncert ne v kině Máj, ale v Kulturním domě Třešť. I tak ale věříme, že lidé odcházeli z našeho koncertu spokojeni a snad jim ta hodina vestoje nepřišla příliš dlouhá. Druhý koncert jsme pořádali jako poděkování pro našeho zřizovatele – zástupce města Třeště, kteří pro nás nechali školu zrekonstruovat. Opět bych zde chtěla poděkovat panu starostovi Vladislavu Hynkovi, místostarostce paní Evě Požárové, Radě a Zastupitelstvu města Třešť za to, že se rozhodli školu zrekonstruovat a poskytnout nám prostory. Dále jsme na koncertě mohli poděkovat společnosti Knesl-Kynčl architekti, která pro naši školu navrhla projekt a celou rekonstrukci dovedla do krásného výsledku a stavební firmě Starkon, v čele s jejím panem ředitelem a majitelem Jiřím Kovářem, která stavbu dle návrhu pánů architektů fyzicky provedla. V tento večer jsme také přivítali předsedu Senátu Parlamentu České republiky pana Miloše Vystrčila, poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pana Víta Kaňkovského, zástupce České školní inspekce, kolegy ředitele základních uměleckých škol kraje Vysočina a zástupce ostatních firem, které se na rekonstrukci naší školy podílely. Hosté obou koncertů pak měli možnost si celou naši školu prohlédnout a nás velmi těšilo, že se jim opravdu prostory naší – teď už nové – školy líbily. Děkujeme všem za návštěvu a už teď se těšíme na další setkání s Vámi!

Menu