5. – 8. října 2023 – Jihočeský kytarový festival

Ve dnech 5.– 8. října 2023 proběhl v Nových Hradech Jihočeský kytarový festival. Paní učitelka Martina Tesařová se festivalu zúčastnila se svými žáky Helenkou Polednovou, Markétkou Bambulovou a Lukáškem Brychtou. Děti měly možnost navštívit koncerty a přednášky známých světových kytaristů a zahrát si společně s dalšími žáky ze základních uměleckých škol z celé naší republiky v kytarovém orchestru. Během čtyř dnů žáci nastudovali 7 skladeb pod vedením umělecké vedoucí MgA. Kláry Ferenczi. Vyvrcholením nácviku byl Závěrečný koncert v neděli, na který se přijeli podívat i všichni rodiče. Děti si festival velmi užily, načerpaly mnoho cenných zkušeností, ale rozhodně největším zážitkem bylo společné koncertování. Ve volném čase děti navštívily nedaleké Terčino údolí. Velké poděkování patří Unii rodičů při ZUŠ Třešť, která dětem zaplatila účastnický poplatek.

Menu