29. ledna, 5. února a 12. února 2020 – Žákovské koncerty

Tři středeční podvečery jsme trávili s našimi žáky a rodiči na Žákovských koncertech, kde vystupovali především žáci klavírního, kytarového a smyčcového oddělení, neboť pro tyto nástroje byla v letošním roce vyhlášená soutěž Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, jak už jsme se zmínili v minulém čísle Našeho Města. Žáci hrající na tyto nástroje si na žákovských koncertech vyzkoušeli zahrát svůj soutěžní program, který je náročný nejen repertoárově, ale i časově. Jednou z podmínek soutěží je minutáž, která se naplní obvykle nacvičením tří až čtyř skladeb. Pro sólové hráče je také podmínkou hra zpaměti. Při jakémkoli vystoupení dále musí žáci bojovat s trémou, která je pro nás všechny přirozená, a proto jsme dali dětem možnost právě prostřednictvím těchto koncertů co nejvíce vystupovat. Na těchto koncertech si zahráli i žáci jiných oddělení, mohli jsme si vyslechnout akordeon, zobcové flétny, či sólové zpěvy.

Menu