Závěr a zakončení školního roku 2019/2020

V pondělí 11. května 2020 na základě návrhu Vlády ČR jsme mohli otevřít školu nejen pro žáky individuální výuky, ale také pro žáky kolektivních předmětů, a to do maximálního počtu 15 žáků ve skupině. Výjimkou je výuka hudební nauky, zde ve velké většině máme skupiny po osmnácti žácích, proto tento jediný předmět vyučujeme distančně. Výuka je pro naše žáky nepovinná, záleží na rozhodnutí rodičů, zda své děti k nám do školy pustí a my jsme opravdu moc rádi, že dětí, které se i nadále vzdělávají distančně, je minimum. Velkou radost máme také z docházky studentů Akademie umění a kultury v Třešti, přestože jsou naši studenti rizikovou skupinou občanů, rozhodli se studovat prezenčně.

Ač už je školní rok téměř před koncem, stihneme s našimi žáky to nejdůležitější, a to absolventské koncerty hudebního a tanečního oboru. Jen žáci výtvarného oboru se se svojí paní učitelkou rozhodli své práce v rámci absolutoria představit až na podzim 2020. Původně jsme zamýšleli uspořádat dva absolventské koncerty hudebního oboru, ale protože nechceme, aby rodiče pobývali na koncertech dlouho v rouškách (v červnu už bude opravdu velké teplo), rozhodli jsme se zorganizovat koncerty čtyři. Budou tedy kratší, ale důležité je, že budou a budou snad pro rodiče i pohodlné. A zde jsou termíny:

Absolventské koncerty hudebního oboru:

středa 3. června 2020 v 18:00, sál ZUŠ

středa 10. června 2020 v 18:00, sál ZUŠ

čtvrtek 11. června 2020 v 18:00, Synagoga v Třešti

středa 17. června 200 v 18:00, Synagoga v Třešti

Absolventi tanečního oboru každoročně absolvují při Slavnostním vystoupení všech žáků tanečního oboru, ale protože zatím lze pořádat akce do maximálního počtu 300 lidí na jednom prostoru a musí být hlediště upraveno z bezpečnostních důvodů (vynechaná místa a řady), do našeho Kulturního domu se vejde pouze 100 lidí v hledišti. V tuto chvíli bychom nedokázali uspokojit rodiče všech žáků tanečního oboru, a proto máme v plánu pouze vystoupení absolventů. Samozřejmě mohou být bezpečnostní pravidla Vládou ČR upravena, pak bychom podmínky konání akce změnili a včas všechny informovali.

Menu