24.9.2020 – Vystoupení tanečního oboru

Naši tanečníci toto vystoupení pořádají vždy na konci školního roku, ale protože jsme měli v minulém školním roce v závěru akce a koncerty zakázané, naši žáci se se svojí paní učitelkou Miroslavou Lefnerovou hned od začátku září tohoto školního roku pustili s chutí do práce a dopilovali a docvičili svá taneční vystoupení z minulého školního roku. V tento jejich velký den – 24. září 2020 – tančili dopoledne pro své mladší kamarády, děti z Mateřské školy Třešť a večer pro rodiče. Ač rodiče museli sedět v sále v rouškách, velmi si vážíme jejich návštěvy a samozřejmě také návštěvy dětí a paní učitelek z Mateřské školy Třešť. Věříme, že se celé taneční dopoledne a večer dětem a rodičům líbil, neboť i my s kolegy ze ZUŠ jsme si užili nejen vystoupení malých žáků z mladších ročníků, kteří tančili například jako víly k písničce Hany Zagorové a Petra Rezka Duhová víla, anebo k písničce Opičí kapela známé dvojice Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. Užili jsme si ale i taneční vystoupení starších žáků, kteří si dokážou sami vytvořit vlastní choreografii k tanečnímu číslu, a také absolventská vystoupení absolventů loňského školního roku. Večer byl jako vždy pestrý nejen hudebně, tanečně, ale také kostýmově. Chtěla bych poděkovat nejen našim tanečníkům za krásné výkony, ale také pracovníkům Kulturního domu Třešť a kolegům ze ZUŠ za technickou spolupráci, paní učitelce Miroslavě Lefnerové za celý večer, na který žáky připravila a který zorganizovala. Bylo nám velkým potěšením, že Slavnostní vystoupení navštívili také bývalí absolventi naší školy, kteří si pak s paní učitelkou dlouho do večera povídali a vzpomínali na studium v ZUŠ.

Jsme moc rádi, že jsme toto taneční vystoupení stihli uspořádat před uzavřením škol a moc si přejeme, aby se celá situace v naší zemi zlepšila, nemocných lidí ubývalo a my se mohli opět s našimi žáky učit ve škole a pořádat pro Vás koncerty a vystoupení, neboť to je základním smyslem uměleckého vzdělávání. Nejen, že se naše děti učí umění, ale že Vám, rodičům a přátelům, ho mohou předvést a „poprat se“ na jevišti s trémou.

Menu