16.12.2020 – Dárek pro seniory z Domu s pečovatelskou službou Třešť

Obrázky, které vyrobili žáci výtvarného oboru pod vedením paní učitelky Bc. Eriky Houserové, jsme nafotili a jako přáníčka je darovali seniorům do Domu s pečovatelskou službou, pro které jsme připravili také „Dárek“ v podobě vánočních koled a písní. Protože se nesmějí konat koncerty, nacvičené písně a koledy jsme přišli seniorům zahrát a zazpívat pod okna Domu s pečovatelskou službou. Celý Dárek zahájili žáci dechového oddělení pana učitele Petra Vohosky, DiS., koledou Nesem Vám noviny, kterou zahráli na žesťové nástroje. Po milých slovech vedoucí sestry Domácí ošetřovatelské péče Bc. Dominiky Novotné si přítomní senioři vyslechli v jejich podání také koledy Já malý přicházím koledovat a Jak jsi krásné neviňátko. Dalším Dárkem bylo vystoupení žáka ze třídy paní učitelky Jitky Svobodové, který zahrál se svojí paní učitelkou francouzskou koledu na dva akordeony. Další písně zazněly v podání pěveckého sboru naší školy, který vede paní učitelka Hana Němcová, DiS. Písně byly jak jinak, velmi svátečního vánočního charakteru: Pár, pár, chvil, Těšíme se na Ježíška, Přání dětem. Po sboru do ticha večera se opět nesly tóny žáků dechového oddělení, užili jsme si koledy Štědrej večer nastal, Štěstí, zdraví, Narodil se Kristus Pán a v závěru Dárku opět zazpívali žáci pěveckého sboru, písničky Adeste fideles, Vánoční a Už je tu vánoční čas. Po našem hudebním dárku jsme od seniorů dostali nádherné dárečky, ručně vyrobené háčkované hračky.Tento malý Dárek pro seniory z Domu s pečovatelskou službou jsme připravili společně s vedoucí sestrou Domácí ošetřovatelské péče Bc. Dominikou Novotnou a s paní vedoucí Pečovatelské služby Třešť Mgr. Evou Urbanovou a já jim za to velmi děkuji. Nejenže naši žáci mají možnost zahrát a zazpívat vánoční písně a koledy, ale velmi rádi cokoliv uděláme pro seniory, kteří bývají někdy i samotní. Chtěla bych hlavně poděkovat Bc. Dominice Novotné, která přišla s nápadem připravit v předvánoční čas „něco“ pro jejich klienty. Dominika je bývalou žákyní naší školy, absolvovala u nás hru na kytaru, sólový zpěv a tanec, takže o to více mne těší spolupráce bývalou absolventkou a troufám si říct, že teď už i kamarádkou.Celý podvečer byl o to příjemnější, že nad ním držel záštitu náš pan doktor MUDr. Jaroslav Havlíček, my mu tímto velmi děkujeme.S Bc. Dominikou Novotnou a Mgr. Evou Urbanovou jsme si s radostí slíbily, že tento Dárek byl pouze začátek spolupráce ZUŠ a Domácí ošetřovatelské služby s Pečovatelskou službou Třešť a jakmile to situace dovolí, uspořádáme pro seniory další vystoupení či koncert.

Menu