Rekapitulace školního roku 2018/19

V minulém školním roce nás naši pedagogové a žáci reprezentovali nejen na našich akcích, ale i na akcích, soutěžích a mnoha slavnostních příležitostech pořádaných ostatními organizacemi.

Z našich akcí např.:

 • Žákovské koncerty (téměř každý měsíc)
 • „Čaj o páté“, koncert akordeonového oddělení se ZUŠ Telč v DPS Telč
 • Koncert rodin s předáním ocenění „Hvězda roku 2018“
 • Společné koncerty
  • se ZUŠ Třebíč v Divadle Pasáž Třebíč
  • se ZUŠ Dačice v naší ZUŠ
 • Vánoční koncerty – Adventní, tradičně také koncert nejen pro Klub seniorů
 • Ples Města Třešť a ZUŠ Třešť, tentokrát téma Kouzelná noc
 • Pohádka „Co takhle svatba, princi?“, uvedení na festivalu TDJ
 • Výchovné koncerty pěveckého oddělení pro děti z Mateřských škol (Třešť, Hodice, Pavlov)
 • Slavnostní vystoupení žáků tanečního oboru v KD Třešť, také pro děti z MŠ Třešť a okolí
 • Absolventské koncerty žáků hudebního oboru v sále ZUŠ
 • Koncert pro Klub seniorů ke Dni matek
 • Duchovní koncert žáků v rámci Noci kostelů v kostele sv. Martina
 • Slavnostní vernisáž žáků výtvarného oboru s aukcí obrazů v Kině Máj, dopoledne také pro žáky ZŠ Třešť
 • ZUŠ OPEN, celonárodní happening základních uměleckých škol na veřejném prostoru, III. ročník, – prezentace všech oborů

Z akcí pořádaných jinými organizacemi, kterých jsme se zúčastnili:

 • Setkání vedoucích odborů školství krajských úřadů a pracovníků MŠM na SOŠ a SOU Třešť, vystoupení žáků hudebního oboru
 • Vánoční výstava obrazů žáků výtvarného oboru ve Vývoji, oděvním družstvu v Třešti, pořadatel DDM Třešť
 • Žákovský koncert v ZUŠ Telč, vystoupení Měchbandu
 • Absolventský koncert ZUŠ Telč, vystoupení Měchbandu

Pro naše žáky jsme společně s Unií rodičů při ZUŠ Třešť zorganizovali dva zájezdy do Prahy:

 • Zájezd s žáky tanečního oboru do Prahy, návštěva Divadla Komedie, program Jak se dělá tanečník a návštěva Muzea smyslů
 • Zájezd do Prahy do ND, návštěva opery Jeníček a Mařenka, procházka s výkladem – Nový Svět, Hradčany, Pražský Hrad

V tomto školním roce byli také naši žáci úspěšní v soutěžích:
Soutěže MŠMT:
Okresní kolo soutěže ve hře na akordeon:
Sólová hra:
Bojčuk Matěj 1. místo s postupem do krajského kola
Křížová Ema 1. místo s postupem do krajského kola
Sedmík Karel 1. místo s postupem do krajského kola
Leitgeb Martin 1. místo s postupem do krajského kola

Komorní hra A:
Akordeonové duo Pavel Hartl, Ondřej Fous 1.místo s postupem do krajského kola
Akordeonové duo Pavel Havlík, Radek Talpa 1. místo s postupem do krajského kola
Akordeonové duo Matěj Varga, Tereza Maryšková 1. místo s postupem do krajského kola
Akordeonové duo Adéla Pospíchalová, Lukáš Pňaček 1. místo s postupem do krajského kola

Orchestrální hra:
Měchband ZUŠ Telč a Třešť 1. místo s postupem do krajského kola

Krajské kolo soutěže ve hře na akordeon:
Sólová hra:
Bojčuk Matěj 1. místo

II. kategorie:
Křížová Ema 1. místo

III. kategorie:
Sedmík Karel 2. místo
Leitgeb Martin 1. místo

Komorní hra A:
Akordeonové duo Pavel Hartl, Ondřej Fous 1. místo
Akordeonové duo Pavel Havlík, Radek Talpa 1. místo
Akordeonové duo Matěj Varga, Tereza Maryšková 2. místo
Akordeonové duo Adéla Pospíchalová, Lukáš Pňaček 2. místo

Orchestrální hra:
Měchband ZUŠ Telč a Třešť 1. místo

Okresní kolo soutěže v Komorní hře s převahou dechových nástrojů:
Klarinetové trio Kristýna Pospíchalová, Vojtěch Novák, Natálie Krejčová 2. místo

Okresní kolo soutěže ve hře na elektronické klávesové nástroje:
Aneta Schilhabová 1. místo s postupem do krajského kola
Jolana Neumanová 1. místo s postupem do krajského kola
Nikol Novotná 1. místo s postupem do krajského kola
Natálie Novotná 1. místo s postupem do krajského kola
Filip Tomšů 1. místo s postupem do krajského kola

Krajské kolo soutěže ve hře na elektronické klávesové nástroje:
Aneta Schilhabová 1. místo
Jolana Neumanová 1. místo
Nikol Novotná 2. místo
Natálie Novotná 2. místo
Filip Tomšů 1. místo

Výtvarný obor – účast na výtvarné soutěži SUPŠ Helenín

Během tohoto roku jsme byli s žáky na soustředění:

 • S pěveckým oddělením v Panenské Rozsíčce v penzionu Dyje na 2 dny
 • S akordeonovým oddělením v Panenské Rozsíčce v penzionu Dyje na 3 dny

A nyní již odstartujeme další školní rok, a to 2019/2020. Věříme, že bude stejně příjemný jako ten předešlý. Hned v tomto zářijovém čísle bychom Vás rádi co nejsrdečněji pozvali na některé významnější akce, které pro Vás připravujeme:
30. 10. 2019 Žákovský koncert žáků hudebního oboru v sále ZUŠ
27. 11. 2019 Koncert rodin s předáním ocenění „Hvězda roku 2019“ ve spolupráci s Městem Třešť
15. 12. 2019 Adventní vánoční koncert, v Kině Máj Třešť, ve spolupráci s Městem Třešť
24. 1. 2019 Ples Města Třešť a ZUŠ Třešť v KD Třešť

Nezbývá, než našim žákům ZUŠ a studentům Akademie popřát šťastné vykročení do nového školního roku a s rodiči i příznivci školy se těšíme na shledání ve škole a na našich koncertech.

Menu